Bruksanvisning för skyddsfilm

Laminering
Den skyddade ytan ska vara torr och ren (dammfri, oljefri osv.)
Lamineringstemperatur + 10 – +30 °C (också det skyddade materialet).

Självhäftande film
Självhäftningen beror på det skyddade materialet, lamineringssättet osv.

Lagring
Material som belagts med skyddsfilm ska lagras torrt i en temperatur av +10 – +30°C.
Långvarig hög temperatur (t.ex. solsken) ökar självhäftningen.
Långvarig fuktighet – regn, kondensation – ändrar självhäftningen (om fukten kommer mellan det skyddade materialet och filmen). Detta kan försvåra borttagningen av filmen och ökar risken för limspår.

Borttagning av skyddsfilm
Filmen ska tas bort så snabbt som möjligt efter att det skyddade materialet installerats, borttagningstemperaturen –20 – +40°C.
Maximal skyddstid är 6 månader.

Skyddsfilmsrulle
Bör förvaras i torrt och dammfritt utrymme skyddad mot solsken.
Lagringstemperatur +10 – +30°C, maximal lagringstid 6 månader från tillverkning.

Obs!
Skyddsfilmen ska alltid testas innan den tas i bruk. Ovan nämnda uppgifter grundar sig på den kunskap och erfarenhet vi har nu, men utan garanti.

Allmänna garantivillkor 
Pelloplast AB:s skyddsfilmer är designade att ge tillfälligt skydd mot smuts och repor på behandlade ytor. De är designade för att skydda mot korrosion, fukt och kemikalier. Produkternas användningsobjekt och -förhållanden kan variera mellan olika företag och därför ber Pelloplast alltid kunden att testa produkten på den yta/produkt som skyddsfilmen kommer att användas på. När man testar produkten bör man beakta ytan/materialet som skyddsfilmen ska användas på, processens temperatur och begränsningar samt tidpunkten och förhållandena för inomhus- och utomhusbruk.

Användningsobjekten, som nämnts tidigare, är endast vägledande och binder inte Pelloplast till ansvar om kunden inte testat produkten normalt i sin produktionsprocess.

Pelloplast ansvarar inte för missbruk av produkten eller om den använts på ytor som inte rekommenderats för produkten.

PELLOPLASTS SJÄLVHÄFTANDE FILMER

Your surface, our solution