Produkter

PELLOPLASTS SJÄLVHÄFTANDE FILMER

Pelloplast skyddar dina produkter

malli-3Pelloplast skyddar dina produkter från spår efter tillverkning, transport, installation eller användning. Våra skyddslösningar minskar kundernas bekymmer och kostnader som orsakas av skador på produkter. Våra självhäftande filmer är kända både hemma och utomlands för sin höga kvalitet som vi garanterar genom ständig uppföljning och produktutveckling.

Moderna produktionsmetoder

Den höga kvaliteten på våra produkter garanteras av moderna maskiner och vår professionella personal. Vi hjälper varje kund allt efter kundens specifika behov. Vi är stolta över vårt kunnande och vår breda erfarenhet. Vi utvecklar både kompetensen och vår maskinpark hela tiden. Vår produktion är planerad så att snabb och flexibel tillverkning är möjlig även för små volymer.

Ansvarsfullt, med respekt för miljön

Vår etikettfabrik, som är belägen i Pello, norr om polcirkeln, är världens nordligaste fabrik som tillverkar självhäftande filmer. Vi tar ansvar för såväl våra kunder, medarbetare som vår gemensamma miljö, eftersom vår verksamhet är beläget mitt i vackraste finska Lappland. Vi använder enbart vattenlösliga lim i våra produkter och utvecklar kontinuerligt vår produktionsprocess för att öka energieffektiviteten och för att minska på avfall som inte lämpar sig för återvinning. Inom produktutvecklingen arbetar vi ständigt med att utveckla skyddslösningar som belastar miljön så lite som möjligt.

Skyddslösningar enligt ytmaterialet

Vare sig du skyddar stål, trä, böcker, glas eller kartor, hittar du det lämpligaste alternativet för dina behov i Pelloplasts skyddssortiment. Vi har ett omfattande utbud av standardfilmer och vi utvecklar alltid våra produkter kundspecifikt.

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den lämpligaste skyddslösningen för din produkt.

Your surface, our solution